Člověk a jeho svět- 4.třída (ZŠ)

Člověk a jeho svět- 4.třída (ZŠ)

by Monika Buchtele -
Number of replies: 0

 Monika Třeštíková

Předmět: Člověk a jeho svět

Cílová skupina: základní školy, 4. ročník

Téma: Česká republika-demokratický stát

 

Generalizace/princip:

Demokracie zaručuje všem občanům daného státu základní práva, svobody a rovnost před zákonem. V demokratickém státě se mohou lidé svobodně vyjadřovat, mohou říkat své názory a volit ve svobodných volbách své zástupce. V demokratickém státě působí jako hlava státu prezident. Prezident je volen ve volbách. Chod státu řídí spolu s prezidentem vláda složená z ministrů. V čele vlády stojí předseda vlády/premiér.  Každý ministr se stará o své ministerstvo.

Pojmy: demokracie, stát, Česká republika, prezident, vláda

Fakta:

Česká republika je demokratický stát. Vznikla 1. ledna 1993 v čele s prezidentem Václavem Havlem. Hlavním městem je Praha, kde sídlí prezident, vláda a Parlament České republiky. Prezidentem České republiky je Miloš Zeman, jehož základními povinnostmi je: být vrchním velitelem vojska, podepisovat zákony, zastupovat náš stát při jednáních s představiteli ostatních zemí a podepisovat mezinárodní smlouvy. Sídlí na Pražském hradě. Premiérem České republiky je Andrej Babiš, který sídlí v Kramářově vile.

 

Návrh otázek:

Kdo stojí v čele státu a kde má sídlo?

Jak se nazývají členové vlády? Znáš některá ministerstva? Vyjmenuj je a vysvětli k čemu slouží.

Zamysli se, proč má každá země nějakou hlavu státu? (královna, prezident atd…)

Jak se jmenoval 1. Prezident České republiky?

Dokážeš jednoduše popsat, jak vypadalo Česko před tím, než se stalo demokratickým státem?