Památky nás baví 5

Památky nás baví 5

by Anna Svobodová -
Number of replies: 0
  • HAVLŮJOVÁ, H. – HUDEC, P. – INDROVÁ, M. – JORDÁNOVÁ, K. a kol., Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér, Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami, Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80- 906167-0-7.