Formální x neformální prostředky

Re: Formální x neformální prostředky

by Radka Stará -
Number of replies: 0
Je zajímavé, že se vám psal lépe neformální styl. Je to dáno asi tím, že šlo o psaný text. Nicméně oceňuji Vaši snahu měnit slovní zásobu i další jazykové prostředky dle stylu.