příprava textu + tlumočení + reflexe

příprava textu + tlumočení + reflexe

by Kateřina Ešnerová -
Number of replies: 12

Příprava textu

 • Dorazili jste s předpisovým časovým předstihem do dějiště Slavností svobody a zjistili, že pan velvyslanec má projev napsaný a text vám dává vytištěný k dispozici.
 • Vytiskněte si text v příloze.
 • Vyjděte ze své předchozí koncepční přípravy a připravte si text pro tlumočení.
  • Na přípravu si dejte maximálně 10 minut.

Tlumočení

 • Okamžitě po uplynutí 10 minut si stoupněte a pusťte si nahrávku projevu (v příloze).
 • Vestoje přetlumočte do češtiny.
 • Své tlumočení si nahrajte.

Reflexe procesu

 • Zamyslete se nad strategií, kterou jste tentokrát pro KT s textem zvolili:
  1. Co jste oproti minulému pokusu změnili?
   1. Které změny se osvědčily?
   2. Které naopak ne?
  2. Co na vašem přístupu fungovalo?
  3. Co je ještě třeba zlepšit?

Hodnocení tlumočení

 • Poslechněte si nahrávku svého tlumočení.
  1. Identifikujte:
   1. 3 věci, které se vám povedly,
   2. 3 věci, které je ještě třeba zlepšit.
  2. Pokud jste se chtěli na základě feedbacku na minulé KT s textem soustředit na něco konkrétního, zhodnoťte, do jaké míry se vám to podařilo.

Co a jak odevzdat?

Odpovědi na všechny očíslované otázky (v části Reflexe a Hodnocení) stručně sepište a spolu s nahrávkou svého tlumočení odevzdejte jako odpověď na tento úvodní post. Deadline je 25.5. 15:00. Díky formátu fóra budete mít opět přístup k dojmům a zkušenostem kolegů, takže v případě potřeby budete moci čerpat inspiraci pro další KT-textové pokusy.

In reply to Kateřina Ešnerová

Re: příprava textu + tlumočení + reflexe

by Nella Nitrová -

Reflexe procesu

 • Zamyslete se nad strategií, kterou jste tentokrát pro KT s textem zvolili:
 1. Co jste oproti minulému pokusu změnili?
  -Nejprve jsem si říkala, že se tentokrát spolehnu určitě na zápis a že text bude "berlička". Pak jsem to ale přehodnotila a rozhodla se, že zkusím "zaexperimentovat" a psát si do textu. Blok jsem měla připravený, ale použila jsem ho jen jako podložku pod přeložený papír s vytištěným textem.
  1. Které změny se osvědčily?
   -Osvědčilo se to, že ve stoje to bylo mnohem pohodlnější než si dělat zápis, protože šlo přeci jen převážně o škrtání. Navíc bylo víc času na poslech, protože člověk v podstatě jen stál, poslouchal a přitom sledoval text, občas něco vyškrtl a něco málo vepsal. Nemátlo mě tolik střídání pozornosti mezi papíry, pozornost měl zkrátka jen vytištěný text.
  2. Které naopak ne?
   -Bohužel při samotném tlumočení jsem měla pocit, že to moc neodsýpá, logicky to bylo pocitově bližší tlumočení z textu než konsekutivnímu tlumočení. Také zapisování přidaných informací nebylo ideální.
 2. Co na vašem přístupu fungovalo?
  Fungovalo, že jsem si to mohla celé pročíst. Tentokrát tam toho nebylo moc k dohledávání, takže 10 minut stačilo opravdu bohatě. V textu jsem si vyznačila nějaká slovesa, jména, důležitá slova ve větách. Měla jsem štěstí, že zrovna v tomto projevu nebylo moc přidáváno, spíše ubíráno, takže jsem musela spíše škrtat. To všechno dobře fungovalo.
 3. Co je ještě třeba zlepšit?
  Myslím, že moc nefungovalo zaznamenání přidaných informací, což je ale u toho projevu klíčové. Když to byla malá poznámka (1 věta) tak to šlo, navíc, když byla přidána mezi odstavce (tam je prostor i na papíře). Ale když bylo přidáno něco většího (o velvyslancích a Havlovi), najednou jsem zpanikařila kam a jak si to zapsat (symboly X text?) a najednou jsem zjistila, že mi to sebralo kapacitu a něco jsem v tom úseku přeslechla. Myslím tedy, že kdyby se jednalo o skutečnou situaci, ráda bych si papír předem přečetla, ale raději bych se spoléhala na zápis, protože 1) pak můj projev nebude tak dlouhý, doslovný a za 2) nezpanikařím, když najednou přijde dlouhý úsek, nebudu muset investovat kapacitu do přemýšlení a rozhodování kam co napsat a jak...

Hodnocení tlumočení

 • Poslechněte si nahrávku svého tlumočení.
 1. Identifikujte:
  1. 3 věci, které se vám povedly
   -tlumočení působilo klidně, vhodná intonace
   -větné celky byly pěkně ukončené, vhodně na sebe navazovaly
   -pauzy a rétorické prostředky, sice byl projev moc dlouhý, ale myslím, že pro tento typ projevu se hodilo používat pauzy, už jenom kvůli dramatičnosti, „zase a znovu“ (zní to jako rétorický prostředek a dodalo mi to prostor pro přemýšlení)
  2. 3 věci, které je ještě třeba zlepšit.
   -někde bylo slyšet, že jsem se zamyslela (zásek / hezitace)
   -tlumočení „se táhlo“, bylo to delší než originál, ale myslím, že to bylo hodně způsobené tím, že jsem tlumočila „z listu“
   -zbytečné přeřeky (např. březen místo duben, hned jsem se opravila, ale bylo by v tomto případě lepší vzít si ještě o 0,5 sekundy víc na zamyšlení, nebo u 1:18 Česká repulika X Čechy)
 1. Pokud jste se chtěli na základě feedbacku na minulé KT s textem soustředit na něco konkrétního, zhodnoťte, do jaké míry se vám to podařilo.
  klesat intonačně na koncích vět - přiznám se, že jsem během tlumočení trochu zapomněla, že se na to chci cíleně soustředit, protože jsem se hodně soustředila na text, ale místy jsem si na to vzpomněla, tak v tu chvíli jsem se na to snažila klást důraz. Když poslouchám nahrávku, zdá se mi ale klesání hlasem přirozené.
  odstranit falešné začátky - i na to jsem během tlumočení trochu zapomněla, vzpomněla jsem si až někde v průběhu a věděla jsem, že už jsem se určitě někde opravila, je ale pravda, že to asi nemuselo být nutně na začátku, spíše to byly ty přeřeky, jak jse, již uvedla
In reply to Nella Nitrová

Re: příprava textu + tlumočení + reflexe

by Kateřina Ešnerová -

- s tím rozhodnutím se více spolehnout na text než na vlastní zápis určitě souvisejí i ty falešné začátky, které se tam objevovaly hlavně na začátku

- problém se zapisováním dodaných informací může řešit i blok - nemusí to být úplně buď text, anebo zápis a nic mezi tím: můžete si prostě v textu udělat třeba hvězdčiku a to, co je dodané, napsat do připraveného bloku, a pak se k textu zase vrátit

- intonace se mi líbila, hezký práce s důrazy; i pauzy byly většinou na místě a dodávaly slavnostnější charakter

- je ale pravda, že celkově by chtělo trochu zrychlit

- vaše tlumočení bylo čím dál tím lepší - na začátku bylo víc přeřeků a falešných začátků, pak bylo znát, že už jste si na to skutečně začala myslet

 • při přípravě textu nebo listu se tedy zaměřte na začátek, ale byl první dojem co nejlepší ;)

- sem tam úplně neodpovídal rejstřík, ale naopak tam byla i spousta moc hezkých českých řešení - obecně se nebojte klidně víc reformulovat (platí pro text i list)

- dobrá práce!

In reply to Kateřina Ešnerová

Re: příprava textu + tlumočení + reflexe

by Michael Rada -

Reflexe:

1. Slavnostní projevy mívají dominantní prvky, kterých se podle mého dá chytit i bez velkých poznámek a obsah i vyznění se dají předvídat - do textu jsem si proto nic nepsal.

Text jsem si jednou pozorně přečetl a po zjištění, že data, jména a termíny jsou mi automaticky známé, jsem si nic nevypisoval ani vedle. Udělal jsem si pouze v bublinách schéma projevu:

úvod + dík -> armáda táhla -> temná kapitola -> úsilí lidí za svob. -> jsem hrdý -> svoboda nevydržela -> rozdělení + boj -> výhra -> krásná tradice

2. Jestli mi to v praxi pomohlo, to je diskutabilní, protože jsem se na to během zápisu ani tlumočení nepodíval - zápis i tlumočení se mi však dělaly dobře. Mnohem lépe než minule s vypisováním klíčových slov a pokusu dělat si prefabrikovanou notaci. To ovšem připisuji i typu a stylu textu. 

Že jsem si nedělal prefrabrikovanou notaci, jsem ocenil především v závěru, kdy se objevily nečekané informace. (S. T. Black a založení pomníku - na Plzeňsku součást postmoderní lidové slovesnosti, proto jsem si napsal pouze iniciály a věděl jsem hned, co zmínit).

3. Na tomto přístupu nyní nemám nic, co bych dle svého názoru potřeboval přehodnocovat. Otázkou je, jestli by byl stejně funkční i u jiných, informačně nabitých textů s mnohem komplikovanější struktrou a souvislostmi, které nemám automatizované.

 

Hodnocení:

1. důstojná dikce, pauzy, dodržení délky

2. intonace a frázování, ještě lépe znějící obraty, přirozenější slovosled 

 

Oproti minulému tlumočení v tomto formátu se dařilo lépe vše - notace, pochopení souvislostí, vyjadřování, důvěryhodnost.

In reply to Michael Rada

Re: příprava textu + tlumočení + reflexe

by Kateřina Ešnerová -

- to bylo fakt dobrý - klobouk dolů!

 • skvělá intonace, velmi slavnostní dikce, vhodné tempo, znělo to jako svébytný projev ne jako tlumočení - bylo evidentní, že přesně víte, o čem mluvíte
 • moc hezká čeština, dobře zvolený rejstřík včetně barvitějších formulací

- jediný nedostatek vidím v tom, že vypadla ta úvodní vsuvka oslovující veterány - pozor na to!: když řečník takhle cíleně někoho oslovuje, mělo by to být zachováno, byť se to jeví jako poznámka na okraj

- osobně si myslím, že zvědomění struktury projevu po jednotlivých bublinách určitě pomáhá - často pak na něj člověk ani nemusí při tlumočení koukat, protože ho už díky tomu má v hlavě

- vaše strategie v tomto případě skutečně zafungovala skvěle - je dobré o tom vědět, pokud se někdy v praxi s tímto typem a formátem projevu setkáte

In reply to Kateřina Ešnerová

Re: příprava textu + tlumočení + reflexe

by Lucie Secká -

Co jste oproti minulému pokusu změnili?

Tentokrát jsem si nejdříve přečetla text a při zápisu jsem se na něj nedívala – psala jsem si klasický KT zápis a z listu jsem čerpala jen jména.

Které změny se osvědčily?

Určitě je dobré si list nejdříve přečíst a vědět, kam mluvčí míří.

Které naopak ne?

Nedokážu rozdělit pozornost na list a projev samotný zároveň, soustředila jsem se tak jen na projev a list mi opravdu byl jen "berličkou". 

Co na vašem přístupu fungovalo?

Lepší orientace v projevu, snažší rozklíčování abstraktnějších myšlenek.

Co je ještě třeba zlepšit?

Určitě umět s listem při KT zacházet lépe, a to zejména ve chvíli, kdy nebudu mít čas si ho celý předem přečíst – pak bude určitě lepší si psát rovnou do textu, jak psala třeba Nella.

 

Hodnocení tlumočení

Poslechněte si nahrávku svého tlumočení. Identifikujte:

3 věci, které se vám povedly – lexikální řešení: jedno oko nezůstalo suché, pomalejší tempo (přijde mi, že to tak zachovalo jakýsi patos tragičnosti WW2)

3 věci, které je ještě třeba zlepšit – přeřeky a špatné koncovky (toho se mi už déle nejde zbavit), delší proluky (hledala jsem květnaté lexikální řešení), místy jsem si přidávala info, které v originále nebyly.

 

 

In reply to Lucie Secká

Re: příprava textu + tlumočení + reflexe

by Kateřina Ešnerová -

- co se procesu týče, klidně dál testujte i větší provázání textu a zápisu do bloku (viz právě můj komentář k Nelle)

- celkově to velmi podařené tlumočení

 • hezká intonace, patřičně slavnosntí dikce - i ty pauzy (byť někdy možná už trochu moc dlouhé), se tam hodily (byla tam jen jedna pasáž, kde jste maličko "vypadla z role", ale poměrně rychle jste se zase vrátila)
 • dávala jste si většinou pozor, abyste netvořila zbytečně komplikovaná souvětí, takže zbývala kapacita nejn na tu delivery, ale právě i hezkou češtinu - spoustu moc pěkných řešení

- osobně mi tam trochu chybělo to, že explicitně osluvje veterány - když už takhle někoho vypíchne, tak by to tam mělo zůstat zachováno (viz i můj feedback Michaelovi)

- super!

In reply to Kateřina Ešnerová

Re: příprava textu + tlumočení + reflexe

by Václav Koutný -

Co jste oproti minulému pokusu změnili?

Tentokrát jsem se snažil text přečíst nejdřív vcelku, pak se zaměřit na jednotlivé odstavce a napsat si i jedno shrnující slovo vedle každého. Nakonec jsem text proletěl ještě jednou a psal jsem si nějaká dílčí řešení (snažil jsem se toho nepsat moc, kdybych musel vpisovat ještě něco, co v textu není).

Které změny se osvědčily?

Myslím, že ujasnit si, o čem je každý odstavec, celé věci prospěje. Během tlumočení jsem se na slova vedle odstavců nedíval, chtěl jsem se soustředit na text, ale minimálně pro orientaci ve sdělení je to fajn. Při poslechu projevu jsem to, co nezaznělo, neškrtal hned, kdyby se sekce např. jen přesunula jinam.

Které naopak ne?

Při druhém čtení (s psaním stručných poznámek) jsem nestihl dojet až do konce, takže jsem pak trošku zavrávoral u "noblest of causes" ke konci.

Co na vašem přístupu fungovalo?

Zorientování se v textu rychlým pročtením, poznámky vedle odstavců.

Co je ještě třeba zlepšit?

Možná nebrat to úplně jako list a dovolit si něco i vynechat. Místy jsem to dělal, ale asi by to uneslo i víc. Měl jsem poměrně slavnostní tempo i dikci a snažil jsem se přitom říci všechno, takže se to pak natáhlo a byl jsem delší než řečník. Nevím, jestli by to zásadně vadilo zrovna u tohoto typu projevu a této příležitosti, ale celkově bych si na to asi zvykat neměl.

3 věci, které se vám povedly

 1. slavnostní tón projevu, dikce, tempo, pauzy (rétorická stránka)
 2. poměrně slušně idiomatické, dobrý rejstřík (na opačných stranách barikády, položili život, ve vší skromnosti, stojíme bok po boku)
 3. výkon byl poměrně stabilní celou dobu

3 věci, které je ještě třeba zlepšit.

 1. jistě víte dobře, proč zde za Ameriku promlouvám zrovna já (chybné AČV - důležité a to, na co se navazuje, je Amerika a její role)
 2. Evropané ze středu Evropy a z východu Evropy (prostě pleonasmus; místy nadbytek přivlastňovacích zájmen jako interference z AJ)
 3. tempo možná až moc pomalé - v kombinaci s pleonasmy jsem se dostal asi na 5 minut

Pokud jste se chtěli na základě feedbacku na minulé KT s textem soustředit na něco konkrétního, zhodnoťte, do jaké míry se vám to podařilo.

Chtěl jsem se vykašlat na pořadí informací (pokud nebude mimořádně zásadní) a hlavně dávat pozor na to, co zazní, co nezazní a co zazní, ač to není v textu; zároveň jsem si chtěl usnadnit orientaci v textu, takže jsem se snažil spíš soustředit na myšlenky a nepsat si moc poznámek. Obojí se podařilo a projev byl poměrně dobře zvládnutý, ale nutno podotknout, že originál byl také podstatně jednodušší co do obsahu i respektování textu než ten energetický.

In reply to Václav Koutný

Re: příprava textu + tlumočení + reflexe

by Kateřina Ešnerová -

- určitě i v tomto případě je možné projev trochu profiltrovat, nebo alespoň volit úspornější vyjádření (např. místo muži a ženy, kteří/které - všichni obyvatelé apod.)

- u vás spíš pozor, aby ten projev nezněl až moc pateticky - na můj vkus už to bylo takové trochu moc sekané a možná že i to příspívalo k tomu dojmu, že je to dlouhé

 • možná tedy lehce profiltrovat obsah a pokusit se o plynulejší (možná i mírně rychlejší) tempo
 • tomu by pomohlo i větší salámování - zvlášť na začátku jste se možná až moc držel původních vět - klidně by je šlo rozsekat na kratší

- celkově ale moc pěkný výkon a chválím spoustu hezkých českých formulací i to, že tam nechybělo explicitní oslovení veteránů - super!

In reply to Kateřina Ešnerová

Re: příprava textu + tlumočení + reflexe

by Daniela Šnapková -

Co jste oproti minulému pokusu změnili?

 • Věděla jsem, že mě minule znervózňovalo sledovat zároveň notaci i text, a proto jsem se rozhodla si text přečíst a pak si dělat notaci zvlášť (bohužel jsem si text nevytiskla, nemám tiskárnu)

Které změny se osvědčily?

 • Myslím, že jsem byla mnohem méně nervózní

Které naopak ne?

 • Měla jsem tendenci se i tak dívat do textu, aby bylo tlumočení úplnější

Co na vašem přístupu fungovalo?

 • Myslím, že důležité věci jsem si zapsala do notace a nevynechala bych je, ale měla jsem potřebu se se dívat do textu, a to mě občas mátlo

Co je ještě třeba zlepšit?

 • Vyzkoušet si takové tlumočení s vytisknutým textem a určit si, jaká strategie je efektivnější v reálu. Zároveň si myslím, že takový text můžu mít k dispozici např. pouze na tabletu, takže jsem si alespoň vyzkoušela další možnost tlumočení z listu.

Hodnocení tlumočení

3 věci, které se vám povedly

 • Když jsem se neznervózňovala tak plynulé
 • Krajané, obnova demokracie, šlechetně
 • Hlavní myšlenka předána

3 věci, které je ještě třeba zlepšit

 • Zmátlo mě jméno Shirley Temple Black – jméno jsem rozuměla dobře, ale věděla jsem, že Shirley Temple byla herečka a zároveň je to jméno koktejlu. Říkala jsem si, že jméno raději neřeknu, než se dopustit faux pasu a říct jméno špatně (nebo někoho jiného)
 • Občas divné formulace a přeřeknutí – asi nervozita, americké velvyslanectví může volně fungovat
 • Špatně jsem si najela s padla železná opona – místo abych řekla spustila se

Pokud jste se chtěli na základě feedbacku na minulé KT s textem soustředit na něco konkrétního, zhodnoťte, do jaké míry se vám to podařilo.

 • jsem ráda, že jsem si určila strategie, ještě by ji chtělo ale trošku vypilovat, je pozitivní, že jsem byla méně rozhozená a nervózní

 

In reply to Daniela Šnapková

Re: příprava textu + tlumočení + reflexe

by Kateřina Ešnerová -

- souhlasím, že na vás nebyla znát nervozita a působilo to, že tlumočení máte pod kontrolou

- chválím opět vaši strategii KISS - dobře se to sledovalo, nezaplétala jste se do žádných složitostí, což je u takového projevu potřeba, aby jednoznačně prošlo sdělení

 • jediný problém byl u té železné opony, protože jak jste si na to najela, vyznělo to tak, že opoa rozdělily i Čechy

- líbila se mi moc některá česká řešení

- kde bych ještě doporučila zapracovat je tempo - určitě by to u takhle slavnosntího projevu chtělo zpomalit a klidně i prodloužit pauzy mezi významovými celky, aby ta jednotlivá sdělení vynikla

- na druhou stranu vaše dikce vlastně zněla dost bezprostředně - nevím, jestli by to úplně odpovídalo velvyslancovu projevu, ale být to třeba nějaká pamětnice, tak by to znělo velmi vhodně a věrohodně (i tak bych ale pořád zvolnila)

- celkově dobrá práce!

P.S. Skutečně se jednalo o herečku Shirley Temple (byla velvyslankyní v Československu), ale když si člověk není jistý, rozhodně lepší jít na jistotu, jak jste to udělala vy, než způsobit nějaké faux pas

In reply to Kateřina Ešnerová

Re: příprava textu + tlumočení + reflexe

by Kristýna Suchomelová -

Reflexe:

Co jste oproti minulému pokusu změnili?

 • Tentokrát jsem se rozhodla zkusit opačnou strategii a dělat si jen klasický zápis. Text jsem si před tlumočením nejdříve celý přečetla, ale potom mi zbývalo ještě hodně času, takže jsem si zápis začala připravovat předem, ale nechávala jsem si v něm větší mezery, kdybych si případně potřebovala něco dopsat. Když jsem poslouchala projev, tak jsem si do zápisu jen dopisovala informace, co byly navíc, případně vyškrtávala to, co nezaznělo.

Které změny se osvědčily?

 • Na jednu stranu jsem byla ráda, že jsem měla zápis už předem připravený, protože mi u slavnostních projevů obecně notace často dělá problémy a nestíhám si zapsat všechno, co bych potřebovala. Při normálním zápisu je také mnohem jednodušší se vypořádat s tím, když řečník přidá delší úsek, který v textu není (tady konkrétně informace o Shirley Temple Black).

Které naopak ne?

 • Na druhou stranu ale pak byl můj zápis o dost chaotičtější, než bývá normálně, takže se mi v něm hůře orientovalo.

Co na vašem přístupu fungovalo?

 • Celkově jsem se v projevu lépe orientovala, měla jsem pocit, že ho zvládám lépe analyzovat a že mám nad tlumočením obecně větší kontrolu.

Co je ještě třeba zlepšit?

 • Nejsem si jistá, jestli by stejná strategie fungovala i u delšího projevu – tady jsem si stihla připravit kostru notace pro celý projev a do té už jsem si pak jen dopisovala informace navíc, ale kdyby byl projev delší nebo na přípravu bylo méně času, tak by bylo nutné zvolit jiný postup.  

 

Hodnocení

3 věci, které se vám povedly,

 • Klidný, poměrně plynulý projev
 • Myslím, že tlumočení bylo celkem obsahově úplné, ale zároveň nebylo delší než původní projev, což je zlepšení oproti minulému tlumočení.
 • Některá lexikální řešení

3 věci, které je ještě třeba zlepšit.

 • Tempo projevu – na začátku jsem se soustředila na to, abych mluvila pomaleji a měla více času na promýšlení lexikálních řešení, ale v průběhu tlumočení jsem postupně zrychlovala.
 • Celkově slavnostnější ráz projevu
 • Některé nešťastné formulace – např. celá věta se železnou oponou, kde jsem nechtěla říct, že padla, protože to by mohlo být matoucí, ale nic jiného mě v tu chvíli nenapadalo.

Pokud jste se chtěli na základě feedbacku na minulé KT s textem soustředit na něco konkrétního, zhodnoťte, do jaké míry se vám to podařilo.

 • Víc salámovat – obecně myslím, že při KT s tím nemám takový problém jako při tlumočení z listu, ale stejně i tady někdy byly příliš složité věty, takže na tom určitě ještě musím pracovat.
In reply to Kristýna Suchomelová

Re: příprava textu + tlumočení + reflexe

by Kateřina Ešnerová -

- předpřipravit si zápis je další možnost, jak k tomuto formátu přístoupit (stejně jako třeba ke KT s prezentací, když máte tu prezentaci k dispozici předem)

 • výhody a rizika jste vystihla velmi přesně - pokud to vyjde, nemusíte si toho psát tolik, téměř vždycky ale bude třeba během samotného tlumočení věnovat o něco víc kapacity orientaci v zápise

- mně druhá půlka přišla lepší než ta první

 • v první půlce to na mě působilo naopak trochu uspěchaně - měla jsem pocit, že by to chtělo zvolnit a vytvořit si tak prostor si víc pohrát s delivery - nebát se udělat pauzu
  • možná ani tak nešlo o rychlost jako takovou, ale spíš přirozenější intonaci, frázování, pauzy
 • stejně tak tolik nevyznělo, že to oslovení veteránů je taková jeho bezprostřední nepřipravená vsuvka - v druhé části projevu už pak tyhle vsuvky podle mě prošly lépe
 • co se tempa týče, tak se evidentně neshodneme :D

- větší salámování rozhodně schvaluju, ať se jedná o jakýkoli formát tlumočení

- dobrá práce!