Volba článku ke zkoušce

Sebepojetí - profese učitele chtěné X nechtěné Já

Re: Sebepojetí - profese učitele chtěné X nechtěné Já

by Kateřina Machovcová -
Number of replies: 0

Prima, dobře zvolený text. Koncept sebepojetí je obvykle studován spíše v psychologii osobnosti, pro sociální psychologii bude důležité zaměřit se zejména na ty oblasti sebepojetí, které se vážou na vztahy k druhým (v tomto případě třeba k žákům, kolegům).