Možnosti a meze spolupráce škol a paměťových institucí

Možnosti a meze spolupráce škol a paměťových institucí

by Denisa Kochová -
Number of replies: 1

Národní muzeum

Muzeohraní 6-14 let

Na chvíli scénografem: Vhodné pro menší děti na procvičení jemné motoriky (vystřihování) a k rozvíjení kreativity (návrh scény). Pro správné určení dvojic je však nutná určitá znalost kultury a nejsem si jistá, jestli šestileté dítě zná Hamleta a Ofélii apod. Pokud by ovšem dítě bylo pozorné, může správné dvojice snadno odhalit dle stylu kresby, navíc kromě Romea a Julie jsou vždy správné dvojice vedle sebe. Neumím zcela posoudit, jestli je tato aktivita náročností vhodná pro čtrnáctiletého žáka. Dvojic je málo, takže si moc neprocvičí svou znalost, ale také se může zamyslet nad tím, jak by navrhl scénu.

Račte vstoupit do divadla: Stránky upozorňují, že výstava je určena především dospělým, s čímž souhlasím, protože nevysvětluje pojmy jako impresionismus, avantgarda apod., což může být dětem nesrozumitelné, případně zmiňují různá jména, která děti nemusejí znát. Myslím ale, že by výstava přeci jen starší děti zaujmout mohla, protože je doprovázená bohatým vizuálním materiálem.

Maruška a Honza v muzeu: Zdá se mi vhodné, že je stručný výklad o krojích udělán pomocí fiktivního rozhovoru. Rozčlení to dobře text na menší části a malé děti mohou mít pocit, že se skutečně ptá jejich vrstevník, a možná je to tak může o něco víc zajímat. U každého kroje jsou navíc doplněny nějaké specifické informace k dané lokalitě.

 

Nakoukni do muzea 6-14 let

Vydej se za poznáním do Panteonu: V úvodu je stručně vysvětleno, co je muzeum a jací lidé v muzeu pracují, což si myslím, že je dobré dětem připomenout. I následující slidy jsou vhodně přizpůsobeny dětem, vše je jednoduše vysvětleno, navíc je zde velké množství interaktivních úkolů. Myslím, že odhalování Panteonu v Národním muzeu se obzvlášť povedlo, děti si tak můžou uvědomit různé paralely. K této výstavě je také doprovodný pracovní list, který nutí děti k zamyšlení nad tím, které osobnosti jsou pro ně důležité a proč.

Tato virtuální prohlídka s rozličnými úkoly se mi jeví jako nejpodařenější program z nabídky NM pro děti a myslím, že si přijdou na své menší i starší děti.

 

Honzík a Fany v muzeu 7-12 let

Jedná se sice jen o dvě krátká videa, ale jsou v nich obsaženy různé zajímavé informace a dětští aktéři pokládají takové otázky, které by mohly zajímat i další děti. Vše je vysvětleno jasně. Avizovaná věková kategorie dle mého názoru odpovídá náročnosti informací na videu.

 

Učím se muzeem 6-18 let

Na hlavní stránce je uvedeno, že jsou zde aktivity vhodné pro osoby 6-18 let, přičemž po rozkliknutí objevíme dva kvízy, které jsou oba určené pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Oba kvízy jsou vázané na konkrétní výstavu. Pokud si tedy člověk výstavu pozorně prohlédne, neměl by mít velké problémy odpovědět na otázky správně. Tento kvíz je jakousi kontrolou toho, zda účastník výstavy skutečně pozorně poslouchal/pozoroval. Trochu mě ale udivuje použití výstavy Račte vstoupit do muzea – kvíz je tedy uveden jako vhodný i pro ZŠ, přitom v prvním programu je uvedeno, že je tato výstava vhodná spíše pro dospělé.

 

Muzeum romské kultury

Virtuální prohlídka muzea je zajímavá, ale mnohé popisky u exponátů jsou nečitelné, což bohužel výrazně snižuje informační potenciál. Návštěvník se na něco dívá, ale netuší na co (a/nebo můžeme být pozitivní a doufat, že návštěvník se pokusí sám danou věc nějak interpretovat). Nejsem si však jistá, jestli děti by tato virtuální prohlídka bez nějakých dalších interaktivních prvků zaujala. Tato virtuální prohlídka na mě spíš působí jako upoutávka k tomu, aby se návštěvníci přijeli do muzea podívat fyzicky.

Na Youtube muzea je k dispozici několik videí, která se věnují různým tématům, jsou ovšem vždy podávána s osobním příběhem aktéra videa. Těchto videí je ale opravdu jen pár a myslím, že by zaujaly spíše starší děti.

Pro děti jsou připraveny dvě aktivity – vystřihovánka (to je podobné jako v NM s kroji) a pexeso. Na pexesu jsou různé artefakty spojené s romskou kulturou. Obě tyto aktivity jsou vhodné pro malé děti, myslím ale, že by bylo vhodné, aby pexeso s dětmi hráli dospělí, kteří by dětem dovysvětlili, k čemu dané předměty slouží.

 

Úskalí spolupráce paměťových institucí a škol vidím v tom, že muzea poskytují online vždy jen velmi specifická témata, a když už se snaží pokrýt všechny věkové kategorie dětí, nabízejí mnohdy jen krátkou aktivitu, která je jednorázová a nevybízí tak žáky k tomu, aby se na stránky instituce vrátili. Použít nabízené online možnosti edukace instituce jako doplněk ke klasické výuce je dle mého velmi vhodné, ale z již výše zmíněných důvodů se nelze spoléhat na to, že učitel nalezne na stránkách instituce vždy nějaký materiál, který by se mu hodil pro výuku.

In reply to Denisa Kochová

Re: Možnosti a meze spolupráce škol a paměťových institucí

by Ludmila Jiroušová -

Souhlasím s Denisiným rozborem výstav s ohledem na věk dětí. Její rozbor se pokusím doplnit o zamyšlení o využití zadaných online aktivit při současné digitální výuce. 

Muzeum romské kultury

Virtuální prohlídka je, jak už Denisa popisovala, pouze nahlédnutím do prostor muzea. Neumožňuje pohodlné a přesné přečtení všech popisků exponátů a informačních panelů. Pro online výuku se mi proto zdá virtuální prohlídka nevhodná.

Videa na youtube jsou z velké části záznamy a reportáže z akcí konaných v muzeu (besedy, vernisáže, muzejní noc, filmové čtvrtky ...) a ukázky romské kultury (zejména hudba). Umím si představit využití zejména hudebních videí při online výuce, ale pouze jako ilustrující ukázky, které by musely být doplněny dalšími informacemi, které by si učitel musel zpracovat sám - muzeum k nim žádné pracovní listy nenabízí. Videa z konferencí o romském holokaustu jsou svou formou, délkou a odborností vhodnější spíše pro studenty VŠ, případně pro maturanty z dějepisu.

Využití vystřihovánek a pexesa při online výuce je limitováno tím, zda mají žáci možnost vytisknout si tyto listiny. Pochybuji, že by většina z nich měla doma barevnou tiskárnu s možností tisku na pevnější papír. Černobílý tisk zejména u vystřihovánky svůj účel nesplní. Bez alespoň nějakého komentáře k oděvům a předmětům zobrazeným v pexesu jde pouze o hračky. Dalším limitem pexesa při domácí výuce může být nedostatek spoluhráčů.

 

Národní muzeum

Muzeohraní - obdobné limity s tiskem jako u Muzea romské kultury. 

 

Nakoukni do muzea - online prezentace s interaktivními úlohami je vhodná pro domácí výuku. Pro současné žáky může být limitující to, že si ji nemohou prohlížet v mobilních telefonech. Pracovní list nevyžaduje barevný tisk - líbí se mi uvedení seznamu pomůcek pro jeho vytvoření (jde o potřeby, které obvykle jsou k dispozici v běžné domácnosti). Kontrola vypracování vlastních Panteonů - počká učitel na prezentaci během prezenční výuky, postačí mu fotografie vytvořeného panteonu, bude po žákovi chtít vytvoření videa s prezentací panteonu, případně bude kontrola probíhat při videohovoru?

 

Honzík a Fany v muzeu

V případě výstavy Rytíři nebes si do pracovního listu žáci vyplní informace, které se dozvěděli ve videu a doplní je o své zamyšlení nad tím, pro co by bojovali, a svým popisem sestřelení bombardéru. Video i pracovní list se mi velmi líbí, ale jejich využití při online výuce může zkomplikovat formát pracovního listu - složitější vyplňování do formátu PDF, a skutečnost, že na konci pracovního listu je uvedeno správné řešení. Učiteli by více vyhovovalo oddělení zadání a řešení, aby žáci nevyužili té snadné možnosti jenom přepsat odpovědi z řešení.

Kdo má rád hmyz - pracovní list už vyžaduje více než jen pozorně sledovat video. Nabízí i vyrobení krabičky na hmyz. Možné komplikace s tiskem pracovního listu (viz výše), případně s jeho vyplňování ve formátu PDF. Zadání a řešení (viz výše). Závěrečná upoutávka na aplikaci iNaturalist by mě inspirovala k zadání úkolu - najít, vyfotit a poslat učiteli x fotografií různých druhů brouků + s pomocí aplikace se je pokusit určit.

 

Učím se muzeem

Online výstavy a následné testy bych považovala za vhodné shrnutí probírané látky. Komplikací může být pouze to, že učitel nemá možnost ověřit si absolvování těchto aktivit a ani jejich výsledek.