Korektury úkolů a nové téma

Korektury úkolů a nové téma

autor Věra Hejhalová -
Počet odpovědí: 0

Milé studentky, milí studenti,

právě jsem dokončila korekturu Vašich úkolů k tématu Kompliziertere Suchanfrage. Velice Vám za ně děkuji. Do textů, které jste mi poslali, jsem vkládala jednak znaky (fajfku, pokud byl úkol splněn dobře, křížek, pokud ne), ale hlavně dost často také své komentáře. Doufám, že se Vám všem daří tyto komentáře zobrazit. Kdyby něco nebylo jasné, ozvěte se.

Zároveň se chci omluvit těm z Vás, které jsem opravovala mezi prvními, že došlo k několika chybám způsobeným odlišným zobrazením zadání. Pokud jste mi své úkoly posílali např. ve wordu formou překopírování sestaveného dotazu typu Kind /+w1 "und" /+w1 Kegel, pak je vše na první pohled jasné. Pokud jste mi však posílali exporty z COSMASu II., vyvozovala jsem způsob zadání dotazu podle schématu v záhlaví dokumentu, např.

Abstand (+1w Max)

                 └Kind

                 └Abstand (+1w Max)

                  └und

                  └Kegel

V tomto zobrazení se ale neukazují pomocné znaky, např. uvozovky u spojky und apod. Než jsem si toho všimla, některým z Vás jsem to "vyčetla" v poznámkách jako chybu. Za to se omlouvám. Vždy jsem se snažila napsat také vhodné řešení v "řádkové" podobě, abyste si to mohli zkontrolovat.

Vždy jsem Vám také úkol obodovala. Na počtu bodů nezáleží. Slouží především tomu, aby se úkol v Moodlu vykazoval jako odevzdaný a ohodnocený, tedy jako splněný a abych na první pohled viděla, jestli jsem všem poskytla zpětnou vazbu. Jinak platí, že čím více se blížíte stovce, tím lépe jste úkol vypracovali. Ale roli to nehraje žádnou. Při psaní zápočtu budete stát všichni na stejné startovní čáře, bez ohledu na to, na kolik bodů jste plnili úkoly.

Zítra se Vám otevře nové téma - tagované korpusy. Věřím, že práce s nimi pro Vás bude zábavná.

Úkoly, které jste odevzdali nebo ještě odevzdáte během dneška k tématu Optionen a Eigene Korpora, zkontroluji během následujícího týdne a opět pošlu feedback.

Věřím, že se Vám daří dobře a že nejste nemocní. Moc mě mrzí, že zřejmě touto distanční formou budeme muset zvládnout i zbytek semestru. Snad jsou připravené prezentace pro Vás dostačujícím zdrojem informací. V případě potřeby, otázek, neporozumění apod. se mi prosím co nejdříve ozvěte, ať se nekumulují nedodělky. Ráda Vám odpovím (e-mailem) nebo se můžeme spojit videohovorem a věci si vysvětlit.

Buďte zdrávi a mějte se pokud možno pohodově.

Věra Hejhalová