Topic outline

 • General

 • Einführung 21. 2. 2022

 • Einfache Suchanfragen 28. 2. und 7. 3. 2022

 • Kompliziertere Suchanfragen 14. und 21. 3. 2022

 • Optionen; Eigene Korpora 28. 3. 2022 und 4.4.2022

 • Getaggte Korpora 11. 4. 2022

  • In der Präsentation finden Sie die Aufgaben. Sie können die Realisierung der Suchanfragen entweder als Export-Dateien oder als Printscreens zu einzelnen Aufgaben abgeben. Wo nötig, schreiben Sie mir Ihre Beobachtungen und Feststellungen in einer Word-Datei oder direkt in das Aufgabenfenster. 

 • 18. 4. 2022 - fällt aus - Ostern; Selbststudium

  • Úkoly k tomuto tématu najdete v prezentaci ve slidu 14. Úkol 1) a 2) není třeba odevzdávat ke kontrole. Jedná se o samostatnou práci - prozkoumání vlivu různých parametrů KA na její výsledky.

   Odevzdejte pouze úkol 3) adjektivní/atributivní kolokátory slovního spojení Kritik üben, a to nejlépe ve formě exportu tabulky KA.

   Pokud budete chtít dál experimentovat, zkuste si zadat libovolné slovo s různými parametry v KA a totéž slovo vyhledat v CCDB a výsledky porovnejte.

   Pokud by Vám ke KA či CCDB nebylo cokoli jasné, tak napište.

   Děkuji

   VH

 • ČNK und InterCorp 25. 4. 2022

 • 2. 5. 2022 - fällt aus (Dienstreise)

 • Aplikace ČNK 2. 5. 2022

  • V jednotlivých prezentacích se seznámíte s aplikacemi přidruženými k ČNK. Všechny aplikace jsou dostupné z webu a nejsou (na rozdíl od práce S KonTextem) vázané na přihlášení.

   Aplikace jsou vyjma Treq vázané na češtinu, takže jejich využití pro Vás při studiu germanistiky má jistá omezení. Přesto by Vám mohly být užitečné, pokud studujete zároveň bohemistiku nebo zkrátka jen proto, že čeština je Vaše mateřština.

   Naopak Treq se navázaný na InterCorp a pro studium překladových ekvivalentů může být ve Vašem studiu velmi dobře využitelný.

   Všem doporučuji pečlivě prostudovat především SyD, Treq, WaG a Lists. Na SyD a Treq jsou také navázané povinné úkoly.

   Prezentace k Morfio a KWords sice obsahují úkoly, ale jejich odevzdání je dobrovolné a závisí na Vašem zájmu o studium češtiny.

   Ostatní prezentace (Calc, Paradigma atd.) jsou zmíněné jen pro úplnost a není třeba se jimi pro Vaše potřeby hloubkově zabývat, pokud se ovšem korpusové lingvistice nehodláte dále věnovat.

  • V prezentacích k aplikacím SyD a Treq najdete úkoly, které zpracujte a odevzdejte via Moodle.

   Úkoly z těchto dvou aplikací jsou pro všechny účastníky kurzu Práce s korpusy povinné

  • V prezentacích Morfio a KWords najdete také úkoly. Tyto úkoly jsou dobrovolné a nemusíte je odevzdávat. Pokud Vás ale aplikace zaujaly a chcete si ověřit, zda jste se je naučili dobře ovládat, úkoly klidně pošlete. Ráda je opravím a pošlu Vám zpětnou vazbu.