Kookkurrenzanalyse

Úkoly k tomuto tématu najdete v prezentaci ve slidu 14. Úkol 1) a 2) není třeba odevzdávat ke kontrole. Jedná se o samostatnou práci - prozkoumání vlivu různých parametrů KA na její výsledky.

Odevzdejte pouze úkol 3) adjektivní/atributivní kolokátory slovního spojení Kritik üben, a to nejlépe ve formě exportu tabulky KA.

Pokud budete chtít dál experimentovat, zkuste si zadat libovolné slovo s různými parametry v KA a totéž slovo vyhledat v CCDB a výsledky porovnejte.

Pokud by Vám ke KA či CCDB nebylo cokoli jasné, tak napište.

Děkuji

VH