Domácí úkol: Vyberte 1 až 3 položky, kde cítíte potřebu zlepšení v oblasti hodnocení studentů

O jakých možnostech zlepšení hodnocení uvažuje Eva

O jakých možnostech zlepšení hodnocení uvažuje Eva

von Eva Marádová -
Number of replies: 3
  1. V posledních letech využívám ve výuce všech předmětů PS i KS  elektronickou podporu v Moodle. Poskytuji zde studentům potřebné studijní materiály, ale zároveň se snažím využít tuto formu k podpoře aktivizace výuky v propojení s průběžným formativním hodnocením studentů.   Mým záměrem je „diagnostikovat“ aktuální znalosti a dovednosti studenta, reflektovat vložené dílčí úkoly v seminářích, poskytnout zpětnou vazbu a přizpůsobovat program kurzu zjištěným potřebám.
    ALE!!!  Toto se daří realizovat jen za určitých podmínek:  při nízkém počtu studentů v předmětu a častém osobním setkávání ( alespoň dvouhodinové dotaci v týdnu).  Chtěla bych vymyslet, jak efektivně pracovat a průběžně pracovat s hodnocením ve velkých skupinách studentů. Které jsou běžné.
  2. Problémy s hodnocením registruji ve výuce kombinovaného studia, kde výuka předmětu ukončeného zápočtem probíhá pouze ve dvou setkáních se studenty za semestr.  Ráda bych vymyslela vhodné postupy, které by umožnily studentům kombinovaného studia užitečné propojení „teorie s praxí“,  a přitom byly i zvládnutelné vyučujícím (80 studentů zapsaných v předmětu).
In reply to Eva Marádová

Re: O jakých možnostech zlepšení hodnocení uvažuje Eva

von Veronika Laufková -

Milá Evo,

velice děkujeme, že se zamýšlíte na takto podstatnými otázkami. Je potěšující, že se používáte prostředí Moodle k aktivizaci studentů!

I my jsme se s kolegy potýkali s problémy, jak aktivizovat studenty - zejména ty, kteří nechodili ani na přednášky. I pro nás je to otázka, na kterou musíme hledat řešení.

K Vaší druhé otázce - možná by stálo za zvážení, zda do hodnocení nezapojit také studenty (např vzájemným hodnocením) nebo průběžným "testem". K oběma problematikám se dostaneme a jsem přesvědčená, že s dalšími náměty přijdou sami účastníci našeho kurzu.

Těšíme se na další setkávání.

Veronika

In reply to Eva Marádová

Re: O jakých možnostech zlepšení hodnocení uvažuje Eva

von Karel Vojíř -

Na problém možností hodnocení v KS také narážím. Prostor v rámci 1 či dvou setkání není příliš velký a především nemůže zahrnovat posun studentů. Další plnění předmětů je velmi individuální. Samozřejmě je řada studentů, kteří řešení zadaných úkolů pravidelně konzultují apod., jsou ale i tací, u kterých má člověk vlastně jen jedinou šanci jim jakékoli hodnocení poskytnout. Dávám studentům zpětnou vazbu ve formě písemného komentáře k odevzdané práci, jedná se ale o jednorázovou záležitost a i v možnostech provedení nese řadu limitů (to samozřejmě s počtem studentů souvisí). Určitě bych uvítal tipy, jak více pracovat s hodnocením v distančních formách.

In reply to Karel Vojíř

Re: O jakých možnostech zlepšení hodnocení uvažuje Eva

von Lucie Paulovčáková -

Co kdybychom se způsoby hodnocení oslovili studenty, vtáhli je do problematiky hodnocení, udělali s nimi brainstorming. Pak by se třeba mohlo hodnocení odvíjet právě od složení určité skupiny, jejích potřeb a požadavků.