Domácí úkol: Vyberte 1 až 3 položky, kde cítíte potřebu zlepšení v oblasti hodnocení studentů

V čem se může zlepšit Pavla

V čem se může zlepšit Pavla

by Pavla Gajdošíková -
Number of replies: 3

Na mnou vedených seminářích a praktických ateliérech bych chtěla více rozvinout individuální přístup ke studentům, který se ovšem odvíjí od počtu studentů. Více času bych mohla věnovat zpětné vazbě studentům po odevzdání finální práce, která je  často velmi časově náročná, zejména při vysokém počtu studentů. Během procesu ateliérové výuky studentům dávám zpětnou vazbu neustále. 

 Mohla bych zlepšit porozumění studentům, kteří často přicházejí s nulovými zkušenostmi s výtvarným uměním. Toto je pro mne často problém, neustále snižuji svoje požadavky a představy odvedení finální práce.

 

 

In reply to Pavla Gajdošíková

Re: V čem se může zlepšit Pavla

by Veronika Laufková -

Milá Pavlo,

velmi mě těší, že promýšlíte, jak se studentům věnovat individuálně. Možná by mohlo pomoci zapojit do průběžného i závěrečného hodnocení i studenty - formou vzájemného hodnocení. Předpokládá to promýšlení kritérií, ale jsem přesvědčená o tom, že když od Vás mají model toho, jak se poskytuje vhodná zpětná vazba, dala bych jim tu důvěru a obohacující by to mohlo být pro všechny zúčastněné.

Veronika

 

In reply to Veronika Laufková

Re: V čem se může zlepšit Pavla

by Karel Vojíř -

Vzájemné hodnocení vnímám jako velmi podstatné i vzhledem k rozvoji dovedností hodnotících. Velký vliv zde ovšem mají vzájemné sociální vazby mezi studenty. Mám zkušenost, že pokud si studenti mohou vybrat, pouští se spíše do hodnocení práce svých přátel (a pochopitelně spíše v pozitivních aspektech). Hodnocení některých spolustudentů jim je nepříjemné a stejně tak od někoho nechtějí zpětnou vazbu přijímat. Zajímaly by mě dobré zkušenosti, jak tento aspekt balancovat.

In reply to Karel Vojíř

Re: V čem se může zlepšit Pavla

by Lucie Paulovčáková -

K balancování by bylo možná dobré přistupovat hodnocením kladných aspektů a záporné podat formou otázek, jak by mohlo být řešení lepší, co by mohlo být ještě přínosem, tedy spíše formou rozvinutí předloženého řešení. Pak by mohlo být hodnocení vnímáno spíše povzbudivě s možnostmi dalšího rozvoje, rozvoje dalším směrem, ne jako chyba nebo že se něco nepovedlo. To by mohlo vést i k rozvoji manažerských dovedností pro týmovou práci absolventů do budoucna.