Domácí úkol: Vyberte 1 až 3 položky, kde cítíte potřebu zlepšení v oblasti hodnocení studentů

Oblasti, ve kterých na sobě chce Karel zapracovat

Re: Oblasti, ve kterých na sobě chce Karel zapracovat

by Eva Marádová -
Number of replies: 0

Hodnocení skupinové práce je náročné na přípravu a liší se samozřejmě od povahy zadaných úkolů. Také bych ráda konfrontovala své zkušenosti s odborníky, kteří mají zkušenost s hodnocením výsledků kooperativní činnosti skupiny za současné implementace postupů/metod, které umožní individuální hodnocení studentů. A dají se zvládnout.