Ochrana reprodukčního zdraví na základních školách

Ochrana reprodukčního zdraví na základních školách

by Lenka Scheithauerová -
Number of replies: 0

Předmětem projektu je zjištění efektivity vybraných pedagogických koncepcí výuky,

jež vedou ve výchově ke zdraví k ochraně reprodukčního zdraví v českých základních školách.

Zajímá mě vztah mezi postoji dospívajících a jejich informovaností v dané oblasti,

přesněji jak se jejich postoje a následně chování odvíjí v rámci této problematiky od

povahy a kvality výuky výchovy k reprodukčnímu zdraví na základních školách.

 

VO1: Jak se postoje žáků/žákyň v rámci výchovy k reprodukčnímu zdraví odvíjí od povahy a kvality sexuální výchovy na základních školách?

VO2: Kde se v oblasti ochrany reprodukčního zdraví dozvídají nejvíce informací?