Kvalita výuky chemie

Kvalita výuky chemie

by Linda Honskusová -
Number of replies: 3

VO1: Jaké parametry jsou určující pro kvalitu výuky chemie podle zainteresovaných aktérů?

VO2: Jaký význam přiřazují aktéři k zjištěným parametrům kvality výuky chemie?

VO3: Které parametry kvality výuky chemie lze ve výuce sledovat.

VO4: Jaké jsou možnosti využití vytvořeného nástroje ve vzdělávací praxi pro rozvoj reflektivních schopností učitelů?

 

In reply to Linda Honskusová

Re: Kvalita výuky chemie

by Eva Koželuhová -

VO2 - Nebyla by lepší formulace: Jaký význam přikládají aktéři těmto parametrům...? Pokud chápu dobře, že je mají vlastně seřadit dle důležitosti...

In reply to Linda Honskusová

Re: Kvalita výuky chemie

by Blanka Zemanová -

Zdravím Lindo,

téma i otázky se mi zdají srozumitelné. Vím, že už jste na semináři vysvětlovala problematiku zainteresovaných aktérů, takže to je jasné.

Co mi není úplně jasné je, zda o "vytvořený nástroj" zmíněný v poslední otázce půjde celou dobu. Tzn. jestli se parametry určující kvalitu výuky vztahují k tomuto nástroji.

Z řazení a formulace otázek předpokládám, že nástroj bude vytvořen na základě zjištění parametrů určujících kvalitu výuky a jejich významu pro samotné aktéry. Pokud je to tak, tak mi poslední otázka k ostatním nezapadá. Připadá mi to jako nová oblast.

 

In reply to Linda Honskusová

Re: Kvalita výuky chemie

by Lenka Scheithauerová -

VO1, VO3, VO4- Výstižné a jasné.

VO2- Otázka je mi jasná, jen nabízím svoji formulaci: "Jaký význam přisuzují participanti výzkumu zjištěným parametrům kvality výuky chemie?". Ale rozhodně Vám nechci nic podsouvat, je to jen otázka stylistického vkusu.