Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost u dětí, které přicházejí do 1. třídy se znalostí čtení?

Re: Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost u dětí, které přicházejí do 1. třídy se znalostí čtení?

by Hana Splavcová -
Number of replies: 0

Ta upravená otázka se mi líbí. Vidím v ní potenciál právě toho, aby žáci, kteří už čtou neustrnuli.