Prameny

  • Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, ed. Hermenegild Jireček, Praha 1888 – ukázka.
  • Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, ed. Pavel Marek, České Budějovice 2005 – ukázka.