Prameny

Pavel Skála ze Zhoře, Historie církevní - Příběhové roku 1618, in: Historie o válce české, ed. Josef Polišenský, Praha 1964 - ukázka

První stavovská apologie, 25. květen 1618