Úkol - otázky

Opened: Tuesday, 6 October 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 13 October 2020, 12:00 AM

Na životních osudech Martina Fruweina z Podolí lze sledovat politický a společenský vývoj v českých zemích od posledních let vlády Rudolfa II. až do porážky stavovského povstání. Přečtěte si text studie M. Šedivé Koldinské a snažte se odpovědět na tyto otázky:

  • Jak lze tento vývoj popsat a charakterizovat?
  • Jakou roli v něm hrál Martin Fruwein?
  • Jak byste hodnotili jeho aktivity v právnickém, politickém, ekonomickém i kulturním prostředí předbělohorské Prahy?
  • Čím byly jeho činy podle Vašeho názoru motivovány?

Své odpovědi vložte prosím do 21. prosince.