Studijní texty

Jaroslav PÁNEK: K povaze vlády Rudolfa II. v Českém království, in: Folia Historica Bohemica 18 (1997), s. 71-86.