Úkol - otázky

Opened: Tuesday, 6 October 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 13 October 2020, 12:00 AM

Přečtěte si studii Jaroslava Pánka: K povaze vlády Rudolfa II. v Českém království, FHB 1997, event. použijte i další zdroje (viz Další doporučená literatura) a odpovězte na následující otázky:

a) Proč si Rudolf II. vybral Prahu jako svoji stálou residenci?
b) Jaké strategie používal Rudolf II. při budování svého politického a správního okruhu v českém státě?
c) Charakterizujte Rudolfa II. jako panovníka a státníka v souvislosti s jeho osobnostním vývojem.