Referáty

Správní, politická a kulturní specifika vedlejších zemí Koruny české: Anna Heráňová (sem. 14:10-15:40); Vojtěch Vaněček (sem. 17:30-19:05)
Doporučená lit.:
Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan JANÁK: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha 1989.
Josef VÁLKA: Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka, Brno 1996.
Radek FUKALA: Slezsko – neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740, České Budějovice 2007.
Lenka BOBKOVÁ – Luděk BŘEZINA – Jan ZDICHYNEC: Horní a Dolní Lužice, Praha 2008.
Radek FUKALA (ed.): Slezsko v dějinách českého státu. II. 1490–1763, Praha 2012.