Referáty

Pokusy Habsburků o měnovou unifikaci v 16. stol.: Martin Kolačkovský (sem. 14:10-15:40); Jan Kolčaba (sem. 17:30-19:05)
Doporučená lit.:
Petr VOREL: Měnová politika Ferdinanda I. v Čechách a ukončení ražby pražských grošů, in: Český časopis historický 100 (2002), s. 265–290.
Petr VOREL: Od pražského groše ke koruně české (Průvodce dějinami peněz v českých zemích), Praha 2004, s. 111–188.