Zákony

Připravte si zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (aktuální znění naleznete na www.zakonyprolidi.cz):

  • zaměřte se na §§28 až 48 citovaného zákona,
  • vyhledejte konkrétní ustanovení (příslušný paragraf) zákona o zdravotních službách podle zadaného úkolu.

Připravte si zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:

  • zaměřte se na § 45, § 53, § 54 a § 70 citovaného zákona,
  • aplikujte příslušná ustanovení zákona podle zadaného úkolu.