Topic outline

 • General

 • Úvod

  Vítám vás v distančním kurzu!

  Distanční kurz k předmětu Zdravotnické právo a management bude otevřen od 1. do 30. 4. 2020 jako náhrada prezenční výuky. Postupně budou přidávána jednotlivá témata k prostudování včetně doprovodných kontrolních otázek, které vám budou sloužit jao malý "testík" pochopení daného tématu. Kurz bude zakončen písemným testem, o jehož formě vás budeme informovat, jakmile budou schválena "Zvláštní pravidla studia UK" (umožňující vykonání zkoušky distančním způsobem).

  Jolana Těšinová

 • A. Zdravotnické právo

  Prostudujte si níže uvedené kapitoly k části Zdravotnické právo (s. 2 - 30):

  • vztah zdravotnický pracovní a pacient
  • postavení pacienta/pojištěnce
  • informovaný souhlas
  • revers
  • dříve vyslovená přání
  • odmítnutí a ukončení péče o pacienta
  • zdravotní péče a hospitalizace bez souhlasu

  Prezentace Autonomie pacienta je doplňujícím zdrojem.

  Snažte se najít odpovědi na kontrolní otázky v závěru každé kapitoly (kontrolní otázky jsou určeny pro vás jako test pochopení dané problematiky).

  V pondělí 6. 4. 2020 vám bude zadána samostatná práce ke zpracování vycházející z výše uvedené tématiky s termínem odevzdání do 15. 4. 2020.

 • Úkol č. 1 Autonomie pacienta - úkol

  Zamyslete se nad autonomií pacienta (jednotlivce) ve vztahu k ochraně veřejného zdraví (společnosti) a zvažte opatření, která mohou být vůči jednotlivcům ze strany státu uplatněna.

  Řešení hledejte v přiložených prezentacích, studijních oporách, ale i v uvedených právních předpisech.

  Vypracujte stručné odpovědi k zadaným otázkám a nahrajte ve wordovém dokumentu do Moodlu. Termín odevzdání je do 15. 4. 2020.

 • Úkol č. 2 Informovaný souhlas

  Highlighted
 • Úkol č. 3 Ochrana soukromí