Úkol č. 1

Opened: Tuesday, 7 April 2020, 12:00 AM

A. Uveďte výčet právních předpisů a konkrétních ustanovení (paragrafů, článků) podle kterých může být postupováno při zajištění ochrany veřejného zdraví.

  • například: občanský zákoník § 104 (převzetí člověka do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu)

B. Uveďte výčet konkrétních opatření, které musí jednotlivec v zájmu ochrany veřejného zdraví strpět (resp. má povinnost se jim podrobit) a z jakého právního předpisu tato opatření vyplývají:

  • například: převzetí nebo držení člověka bez souhlasu ve zdravotnickém zařízení - občanský zákoník