Materiály na čtení 1.

Dva typy čtení:

1) Delší text o kabuki. Prosím o pečlivé čtení se zvláštní pozorností na použitou gramatiku (Kabuki 1,2).

S textem souvisí úkol 2.

2) Text na trénink rychlého čtení. Přečtěte si text o trénovaných technikách a dodržujte čas. (Sokudoku 15-29)