Pracovní listy na základě korpusů

Přiloženými pracovními listy se můžete inspirovat pro tvorbu vlastních. Je to jen velmi hrubá verze.