Složka - více souborů

Ukázka složky s více soubory (s možností stáhnout všechny soubory ve složce)