All sessions in Představení své osoby - formálně a neformálně

Své úvodní představení, jak jste jej vyprávěli dnes na Zoomu, přetvořte v psaný text. Poprosím vás o dvě varianty textu stejného obsahu:

A) Formální text, jako by jste se představovali cizímu člověku a chtěli na něj udělat dojem. 

B) Neformální text, jako by jste vyprávěli o své osobě a zkušenostech z tlumočení apod. svému dobrému kamarádovi.

Nebojte se pořádně se uvolnit, myslím teď spíše na druhý text. Přemýšlejte, jaké výrazové prostředky vám pomohou texty odlišit.

Upcoming sessions

No upcoming sessions