Jak začít s terénním výzkumem

3. Vzorkování v terénním výzkumu

3.1. Metoda sněhové koule (snowball sampling)

Způsob výběru informátorů pro výzkum založený vzájemných vazbách mezi nimi.

Výzkumník získává přístup k dalším informátorům na základě doporučení a jejich osobních vazeb na původní informátory.

Jeho výzkumný vzorek se tak postupně "nabaluje" (jako sněhová koule) a získává víc a víc informátorů.

Slabina tohoto postupu je v tom, že výsledný vzorek může kopírovat sociální hranice ve zkoumaném společenství (např. v konfesně rozděleném společenství se dostanete jen k jedné polovině komunity).