Jak začít s terénním výzkumem

1. Vstup do terénu

1.2. Gatekeeper

Gatekeeper - člověk, který hlídá vstup do terénu. Omezuje váš přístup a komunikaci s ostatními.

  • Někdy v průběhu výzkumu získáte určitého "patrona" - člověka, který se vás ujme a drží nad vámi ochrannou ruku.
  • Někdy je těžké najít hranici mezi patronem a gatekeeprem.
  • Často se zajímají o to, jakým způsobem vykreslíte v závěrečném produktu (textu) zkoumaný terén. Mohou vás ovlivňovat během vašeho výzkumu (navádět na určitá témata/lidi, blokovat určité linie výzkumu, snažit se kontrolovat závěrečný text).