Jak začít s terénním výzkumem

4. Výzkum typu "multi-sited"

Jako multi-sited ethnography se označuje metoda, kdy výzkum neprobíhá pouze na jednom místě (site).

Multi-sited ethnography také odkazuje ke skutečnosti, že v tomto typu výzkumu padá rozlišování mezi lokalitou a globálním kontextem.

Výzkumník se při "multi-sited ethnography" konceptuálně neustále pohybuje mezi mezi různými úrovněmi a sleduje své téma na základě osob, myšlenek, koncetpů či materiálních objektů, které se pohybují v různých (lokálních, národních, nadnárodních, virtuálních atd.) kontextech (Marcus 1995).

Autorem konceptu multi-sited enthography je americký antropolog George E. Marcus (Ethnography in/of the world system: The Emergence of a Multi-sited Ethnography, Annual review of Anthropology 1995, 24: 95-117).