Jak začít s terénním výzkumem

2. Vztahy s informátory

Ovlivněny primárně tím, jaký vstup jsme zvolili, co zkoumáme a kde. Záleží také na tom, jak se výzkumník představí a co o svém výzkumu řekne:
  
•  Kolik, co a kdo ví o výzkumu
•  Do jakých aktivit se výzkumník zapojuje a do jakých ne a jak jej to lokalizuje
•  Co si o vás myslí vaši informátoři bez ohledu na to, jak se uvedete → Informátory často zajímá spíš to, co jste za člověka, než co přesně děláte nebo jaký je přesně váš výzkumný záměr.