2. Moodle pro výuku 2

Moodle pro výuku 2 je využíván pro bezplatnou elektronickou výuku na UK, především pro kurzy PřF, mimo jiných.

Viz: https://dl2.cuni.cz/?lang=cs