Kniha - Moodle instalace UK

Site: Moodle UK pro výuku 1
Course: Ukázkový kurz na Moodle tutoriál
Book: Kniha - Moodle instalace UK
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 28 September 2022, 6:16 PM

1. Moodle pro výuku 1

Moodle pro výuku 1 je využíván pro bezplatnou elektronickou výuku na jednotlivých fakultách UK.

Viz: https://dl1.cuni.cz/?lang=cs

2. Moodle pro výuku 2

Moodle pro výuku 2 je využíván pro bezplatnou elektronickou výuku na UK, především pro kurzy PřF, mimo jiných.

Viz: https://dl2.cuni.cz/?lang=cs

3. Moodle pro další vzdělávání

Moodle pro další vzdělávání slouží pro provoz kurzů dalšího vzdělávání na UK mimo výuku.

Viz: https://dlcv.cuni.cz/?lang=cs

4. Moodle pro hostování kurzů

Moodle pro hostování kurzů slouží pro provoz komerčních kurzů mimo UK, pro kurzy hostujících subjektů. Provoz kurzů je zde zpoplatněn.

Viz: https://dlk.cuni.cz/?lang=cs