Instrumentální činnosti - práce s motivem

Otevřené: Pondělí, 15. března 2021, 00.00
Termín: Pondělí, 10. května 2021, 00.00

Vložte úkol vypracovaný podle zadání a zvukové nahrávky (vzor i vlastní variace.)