Abstrakt seminární práce

Opened: Tuesday, 22 December 2020, 12:00 AM
Due: Sunday, 17 January 2021, 12:00 AM

Abstrakt by měl představit problém, tedy nějakou oblast, kauzu či krizi mezinárodní politiky posledních třiceti let, teoretický koncept, který pro jeho analýzu využijete, a otázku, kterou si budete na jejich základě klást. Abstrakt by měl rovněž předběžně představit strukturu práce. Minimální rozsah je dvě normostrany, plus rešerše (5 knih a 5 odborných článků).