DÚ individuální č. 1: Návod k rozhovoru a informovaný souhlas

Opened: Saturday, 7 November 2020, 12:00 AM
Due: Wednesday, 17 November 2021, 6:00 PM

Na základě doporučení z prezentace z 11. 11. vytvořte návod k rozhovoru a informovaný souhlas k rozhovoru, který budete realizovat.

Zásady vypracování návodu k rozhovoru:

- otázky formulujte tak, aby byly pokud možno otevřené, jasné a vedoucí k popisu, aby povzbuzovaly k vyprávění a aby nebyly sugestivní

- pokuste se je řadit do tematických bloků, aby byla jasná linka (tj. neskákat z tématu na téma, prostě jako v normálním rozhovoru), pokuste se zároveň o takovou strukturaci, která bude odpovídat dramaturgii tak, jak jsme o ní mluvili na hodině (icebreakers, rozehřívací otázky, sondující otázky, spekulující otázky...).

- pokuste se formulovat návod maximálně podrobně.

Co se týče návodu k rozhovoru, tak vypracujte svůj vlastní, který se Vám zamlouvá a splňuje Vaše představy - inspirujte se v handoutu. 

Pokud nad vypracováním úkolu vzniknou nějaké otázky či pochybnosti, neváhejte je do textu napsat. Výsledný text nesmí mít méně než 1,5 normostrany.