Plán pěveckých činností v projektu nebo IB

Opened: Friday, 16 October 2020, 12:00 AM
Due: Friday, 15 January 2021, 12:00 AM

Modelová situace: dvoutýdenní projekt má provázet pro děti nová neznámá píseň, po dvou týdnech by ji děti měly mít osvojenou. Jak toho dosáhnete?

Pojmenujte téma projektu/IB, pojmenujte očekávaný výstup v hudební oblasti, uveďte konkrétní píseň, vytvořte plán příležitostí a k nim vhodných činností vedoucích k osvojení písně - časový rámec (doporučuji) dva týdny.