Úkol před online výukou

Zopakovat pojmy: ekvivalence, lineární zobrazení, báze, lineární soustava suřadnic, dvojpoměr, kolineace, středová kolineace