seminární práce: příprava na lekci DV

Opened: Friday, 11 December 2020, 4:20 PM

Název lekce, jméno

  1. Cílová skupina podrobně – jde o konkrétní skupinu, kterou je třeba popsat z hlediska těch oblastí OSV, či kurikula VZ, kterou touto lekcí řěšíte. Z popisu by měla vyplynout jejich "objednávka" = cíl hodiny - viz. cíl. Nezapoměňte na některé vyčnívající jednotlivce, a to nejen z hlediska inkluze, ale třeba i postavení ve skupině.
  2. Cíl - přesně vychází z potřeb skupiny (výš) a je formulován jako 1 konkrétní cíl. Pravděpodobně je potenciál příběhu širší, ale nebudeme jím tříštit pozornost dětí, můžete jej  poznamenat do vedlejšího cíle.
  3. Stavba hodiny včetně PŘESNÉHO ZADÁNÍ HRY V ROLI a OTÁZEK REFLEXE.
  4. Dodržujte postup reflexe ve fázích:
  • zážitek z přehrávky (co se dělo, jak jsme reagovali);
  • zobecnění (jak tomu rozumíme, o co jde v oblasti cíle);
  • přenos do života dětí (jak to využijeme v životě, k čemu to je dobré)