Kurikulum DV

ÚKOL:

Porovnejte kurikulum DV, VÝCHOVY KE ZDRAVÍ A OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY (RVP ZV)

Připravte si 3 STRUČNÉ nejdůležitější postřehy tohoto porovnání.