ad 12.

1. Proč byl za manžela Marie Terezie Habsburské, dcery císaře Karla VI., vybrán vévoda František Štěpán?