ad 16. 4.

1. Vyberte si jednoho papeže panujícího v 18. století a popište jeho dynastickou politiku. (minimálně 10 vět)