ad 2. 4.

  1. Jak souvisí s ruskou dynastickou politikou holštýnsko-gottorpský první ministr Georg Heinrich svobodný pán von Schlitz-Görtz?
  2. Proč se Alžběta Petrovna nikdy neprovdala?
  3. Jak byli příbuzní Petr III. a Kateřina II.
  4. Porovnejte starobylost anhaltské a romanovské dynastie.