Úkol individuální č. 4: Analýza dat

Přečtěte si souhrn rozhovorů k tématu, o kterém jste sami vedli rozhovor. Snažte se hledat dílčí témata/motivy, které se v rozhovorech opakují - tato dílčí témata/motivy by měla být pokud možno "průřezová" (tj. objevují se ve více rozhovorech) a ne bezprostředně související s hlavním tématem rozhovoru. Tato témata/motivy (ideálně 2-5) si následně vypište a přiřaďte k nim úryvky z jednotlivých rozhovorů, které k jednotlivým dílčím tématům patří. Tyto úryvky se pokuste dále roztřídit. Podrobnější návod viz prezentace.

Struktura úkolu bude následující:

1) Téma (koronavirus/jazyky/volby)

2) Přehled kategorií a s nimi souvisejících kódů + úryvky z textu (včetně uvedení čísla rozhovoru), aby bylo možné posoudit logiku (tj. např. prostřednictvím odrážek a číslování)

3) Váš komentář/zpětná vazba/otázky...

Soubor pojmenujte "PRIJMENI_DUI4".

Maximální počet slov je 5.000 :)