6.

  1. Co stanovila závěť římsko-německého císaře Ferdinanda I. v dědických záležitostech?
  2. V jakých královstvích panovali Wittelsbachové do dnešních dnů?
  3. S kterými státy sousedilo Sasko-Výmarsko-Eisenašsko v roce 1789?
  4. Zhodnoťte výběr partnerů a partnerek pro příslušníky a příslušnice rodu Bourbon v letech 1700-1800. Jaké rody preferovány a proč?