Úkol: Ptáčata - aplikace pojmu

Opened: Saturday, 14 March 2020, 12:00 AM

Seriál Ptáčata nabízí unikátní pohled do života jedné školní třídy. Po přečtení kapitoly Orosová (2019) vás určitě napadne celá řada propojení - které konkrétní fenomény popisované v textu souvisí s tím, co vidíte ve vybraném dílu seriálu?

- může se jednat o příklady ilustrující konkrétní sociálně psychologický fenomén, nebo i spíše volnou asociaci (co by paní učitelka/děti potřebovali vědět, co by mohlo pomoci analyzovat konkrétní situace, jaká intervence by byla vhodná)

- sepište své myšlenky, začněte s textem Orosové (2019) uveďte krátce definici/základní fakta z učebnice a potom volně okomentujte na základě toho, čeho jste si při shlédnutí vybraného dílu Ptáčat všimli, cca 1 stránka

- můžete přidat vaše volnější zamyšlení nad seriálem, ale hlavním cílem úkolu je dokázat aplikovat konkrétní sociálně-psychologické pojmy na situace z reálné pedagogické praxe, stačí podrobněji rozebrat jeden konkrétní koncept z teoretické kapitoly a ilustrovat jej na příkladu z videa