Úkol: Vizualizace vybraného tématu

Opened: Saturday, 14 March 2020, 12:00 AM

Vyberte si libovolný koncept z kapitoly Orosová (2019). Člověk a vzdělávání, od str. 488 In Výrost, Slaměník, Sollárová, E. (Eds.). Sociální psychologie. Praha, Grada. Zjištěné informace a vaše související myšlenky a postřehy z praxe vizuálně ztvárněte, např. v podobě myšlenkové mapy.

-  můžete si mapu nakreslit a vložit fotku

- můžete využít dostupné online nástroje (např. https://www.mindmup.com/)