Odevzdání portfolia

úplné portfolium zasílejte na adresu vyučujícího.